An introduction to the finite element method for differential equations
Bok, 2020

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Algebra och logik

DOI

10.1002/9781119671688

ISBN

9781119671688

Utgivare

John Wiley & Sons, Inc.

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-03