Academic Literacy Development : Perspectives on Multilingual Scholars' Approches to Writing
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Baraa Khuder

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

ESP Today - Journal of English for Specific Purposes

2334-9050 (ISSN)

Vol. 10 1 190-194

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-12