PC chairs' welcome
Övrigt konferensbidrag, 2014

No abstract available

Författare

D. Franklin

University of California at Santa Barbara

Sally A McKee

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of the 11th ACM Conference on Computing Frontiers, CF 2014


9781450328708 (ISBN)

11th ACM International Conference on Computing Frontiers, CF 2014
, Italy,

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-13