Message from General Chair - EDCC 2016
Övrigt konferensbidrag, 2016

No abstract available

Författare

Johan Karlsson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Proceedings - 2016 12th European Dependable Computing Conference, EDCC 2016

viii- 7780335
9781509015825 (ISBN)

12th European Dependable Computing Conference, EDCC 2016
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1109/EDCC.2016.4

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-17