Icse: 40th international conference on software engineering may-27-june 3 2018 gothenburg, Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2018

No abstract available

Författare

Ivica Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Proceedings - 2018 ACM/IEEE 10th International Workshop on Modelling in Software Engineering, MiSE 2018

vii-ix 8445447
9781450357357 (ISBN)

10th ACM/IEEE International Workshop on Modelling in Software Engineering, MiSE 2018
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-18