Preface
Paper i proceeding, 2019

No abstract available

Författare

Flemming Nielson

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

David Sands

Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. 11426 LNCS
9783030171377 (ISBN)

8th International Conference on Principles of Security and Trust, POST 2019
Prag, Czech Republic,

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-18