Preface - LNCS Volume 11457
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

Författare

Michal Palka

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Magnus Myreen

Programvaruteknik, Grupp A

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)


9783030185053 (ISBN)

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

DOI

10.1017/CBO9780511484889.001

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21