Regioners kapacitet i omställningen till en bioekonomi: En studie över regioners kapacitet att agera transformativt i utvecklandet av en hållbar bioekonomi.
Rapport, 2021

Omställning

bioekonomi

Transition

Innovation

Författare

Lina Waara

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Politiska beslutsfattares förmåga att utveckla en hållbar bioekonomi

Formas (2017-256), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-27