Concerning a Work Movement Velocity Action Level Proposed in "Action Levels for the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders in the Neck and Upper Extremities: A Proposal" by Inger Arvidsson et al. (2021)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Mikael Forsman

Karolinska Institutet

Stockholms läns landsting

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Xuelong Fan

Karolinska Institutet

Ingrid M Pettersson

Stockholms läns landsting

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Karolinska Institutet

Carl Mikael Lind

Karolinska Institutet

Annals of work exposures and health

23987316 (eISSN)

Vol. 66 1 130-131

Ämneskategorier

Medicinteknik

Kemi

DOI

10.1093/annweh/wxab075

PubMed

34469509

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-07