Ambio fit for the 2020s
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Erik Andersson

Stockholms universitet

North-West University

Wiebren J. Boonstra

Uppsala universitet

Maricela de la Torre Castro

Stockholms universitet

Alice C. Hughes

The University of Hong Kong

Ulrik Ilstedt

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Arne Jernelöv

Bengt Gunnar Jonsson

Mittuniversitetet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Zahra Kalantari

Stockholms universitet

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Carina Keskitalo

Umeå universitet

Emma Kritzberg

Lunds universitet

Thomas Kätterer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jeffrey A. McNeely

Society for Conservation Biology Asia Section

Claudia Mohr

Stockholms universitet

Tero Mustonen

Snowchange Cooperative

Madelene Ostwald

Chalmers, Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Victoria Reyes-Garcia

Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats

Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA)-UAB

Graciela M. Rusch

Norwegian Institute for Nature Research

Angelina Sanderson Bellamy

University of the West of England

Jesper Stage

Luleå tekniska universitet

Michael Tedengren

Stockholms universitet

David N. Thomas

Helsingin Yliopisto

Angela Wulff

Göteborgs universitet

Bo Söderström

Kungliga vetenskapsakademien

Ambio

0044-7447 (ISSN)

Vol. 51 5 1091-1093

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekologi

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s13280-022-01710-6

PubMed

35181853

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05