Architectural anthropology: An Introduction
Kapitel i bok, 2021

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Claus Bech-Danielsen

Aalborg Universitet

Aina Landsverk Hagen

OsloMet – storbyuniversitetet

Architectural Anthropology : Exploring Lived Space


9780367555757 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2022-03-03