Editorial for Special Issue “Fractal and Fractional in Cement-Based Materials”
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Lei Wang

Wuchang University of Technology

Xi'an University of Architecture and Technology

Shengwen Tang

Wuhan University

Giorgio Pia

Universita degli Studi di Cagliari

Teresa E Chen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Fractal and Fractional

25043110 (eISSN)

Vol. 6 3 144

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.3390/fractalfract6030144

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24