A laboratory characterisation of the response of intact chalk to cyclic loading
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2022

triaxial

chalk

cyclic loading

fatigue

laboratory testing

Författare

Reza Ahmadi Naghadeh

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Tingfa Liu

Imperial College London

Ken Vinck

Imperial College London

Richard J. Jardine

Stavroula Kontoe

Imperial College London

Byron W. Byrne

Imperial College London

Ross A. McAdam

University of Oxford

Geotechnique

0016-8505 (ISSN)

Ämneskategorier

Geoteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1680/jgeot.21.00198

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-18