Modern reglerteknik
Bok, 2016

Reglertekniken är ett tvärvetenskapligt ämne inom tekniken. Det kommer till användning i nästan alla teknikområden: kemiteknik, energiteknik, fordonsteknik, elkraftteknik, elektronik, verkstadsteknik, fartyg, flygplan, konsumentprodukter m m. Reglertekniken är också ett ämne som ”knyter ihop” flera andra teknikämnen.

Modern reglerteknik behandlar reglertekniken, såväl ur en teoretisk som en tillämpad synvinkel. Den lämpar sig mycket väl för en första kurs i ämnet på högskolenivå, t.ex. inom högskole- och civilingenjörsutbildningar. Det är en av landets mest väletablerade läroböcker på området och bygger på material som har utvecklats i mer än 20 år i författarens egen undervisning.

tidsdiskret reglering

reglerteknik

modellering

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-47-11212-8

Utgivare

Liber Förlag

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-22