Modern reglerteknik
Bok, 2016

Grundläggande lärobok i reglerteknik

reglerteknik

modellering

tidsdiskret reglering

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-47-11212-8

Mer information

Skapat

2022-04-06