Personlig utveckling från grunden
Bok, 2017

Fackbok-lärobok om personlig utveckling.

mental träning

Personlig utveckling

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Psykologi

ISBN

978-91-523-6141-2

Mer information

Skapat

2022-04-06