Hjärnan och lärandet
Bok, 2020

Författarna till boken ger en översikt över forskningen om minne, känslor, tänkande, stress, motivation, hjärnhälsa och personlig utveckling. Speciellt fokuserar de på kunskaper som är viktiga på alla nivåer i framtidens skola (grundskola, gymnasium, universitet och högskola). Bokens författare är Rolf Ekman, Axel Eriksson, Joanna Giota, Carl-G Gottfries, Anders Hill, Per-Olof Nilsson och Bertil Thomas (redaktör).

lärande

neurodidaktik

hjärnan

framtidens skola

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Psykologi

Tillämpad psykologi

Hälsovetenskaper

ISBN

978-91-47-14046-6

Mer information

Skapat

2022-04-06