Framtidens intelligens- En bok om AI, återkoppling och neurala nätverk
Bok, 2003

Faktabok och populärvetenskaplig bok om AI, återkoppling och neurala nätverk

robotar

intelligenta system

inlärning

hjärnan

neurala nätverk

reglerteknik

Artificiell intelligens

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-44-03058-4

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Skapat

2022-04-07