Framtidens intelligens- En bok om AI, återkoppling och neurala nätverk
Bok, 2003

Kommer vi någonsin att bygga robotar och datorer som är lika intelligenta som vi människor? Datorer som inte bara klarar traditionella uppgifter, utan även alla andra saker där människan fortfarande är överlägsen? I denna lättlästa bok diskuteras dessa frågor. Samtidigt förklaras den teknik som utvecklas idag och som allt mer försöker efterlikna den teknik naturen använt i miljontals år för att skapa intelligenta och lärande system.
Faktabok och populärvetenskaplig bok om AI, återkoppling och neurala nätverk

Artificiell intelligens

inlärning

reglerteknik

neurala nätverk

intelligenta system

hjärnan

robotar

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-44-03058-4

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-22