Världens vackraste ekvation
Artikel i dagstidning, 2022

De imaginära talen, fysiken och frågan som blir oundviklig: Upptäcker vi människor matematiken, eller uppfinner vi den?

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Fokus

1653-4670 (ISSN)

34-36

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20