Stochastic character of local wind speed in application to reliability model of ACH
Paper i proceeding, 2013

air change rate

reliability

local wind speed

sensitivity

probabilistic

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Edited by: A Mahdavi, B. Martens; Proceedings of 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013

709-715
978-3-85437-321-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-3-85437-321-6

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-14