Potential risks when combining experienced retrofitting measures with newly developed techniques
Paper i proceeding, 2010

Författare

Simon Pallin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Proceedings of the 1st Central European Symposium on Building Physics

317-324
978-83-7283-367-9 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

ISBN

978-83-7283-367-9

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-20