Klimatribban höjs - men till vilket pris?
Artikel i dagstidning, 2022

I veckan föreslog en parlamentarisk utredning nya mål för de utsläpp vår konsumtion ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. Alla partier i utredningen var eniga om förslagen. Om riksdagen tar dem blir Sverige först i världen med att anta sådana mål. Christian Azar som satt med som expert i utredningen beskriver bakgrunden.

territoriella utsläpp

konsumtionsbaserade utsläpp

klimat

konsumtionsutsläpp

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Fokus

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Statsvetenskap

Energisystem

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20