Integral representation of moderate cohomology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Håkan Samuelsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse

Vol. 30 117-137

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2022-04-20