Looking beyond the ‘horizon’ of RRI: moving from discomforts to commitments as early career researchers
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Responsible innovation

early career researchers

responsible research and innovation

reflection

future

Författare

Danielle Shanley

Universiteit Maastricht

Joshua B. Cohen

Universiteit Van Amsterdam

Nicholas Surber

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Shauna Stack

Universität Wien

Journal of Responsible Innovation

23299460 (ISSN) 23299037 (eISSN)

Vol. 9 1 124-132

Mistra Environmental Nanosafety fas II

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) (2013/48), 2019-04-01 -- 2023-03-31.

Ämneskategorier

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

Statsvetenskap

DOI

10.1080/23299460.2022.2049506

Mer information

Senast uppdaterat

2023-06-05