Multi-omic single-cell profiling demonstrates that competition for fatty acids and fatty acid oxidation enables tumor-infiltrating lymphocyte function and survival
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Melisa Angela Paniagua

University of Houston

Cara Haymaker

University of Texas MD Anderson Cancer Center

Jay R. Adolacion

University of Houston

Xingyue An

University of Houston

Caitlin Creasy

University of Texas MD Anderson Cancer Center

Mohsen Fathi

University of Houston

Ali Rezvan

University of Houston

Tamar Geiger

Tel Aviv University

Jonathan Robinson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi, CSBI

Amit Amritkar

University of Houston

Scott Woodman

University of Texas MD Anderson Cancer Center

Patrick Hwu

University of Texas MD Anderson Cancer Center

Chantale Bernatchez

University of Texas MD Anderson Cancer Center

Navin Varadarajan

University of Houston

Journal for ImmunoTherapy of Cancer

2051-1426 (ISSN)

Vol. 9 A199-A199

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

DOI

10.1136/jitc-2021-SITC2021.187

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-21