Oacceptabelt att hot får styra stadsbyggandet
Artikel i dagstidning, 2022

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Dagens Samhälle

1652-6511 (ISSN)

PLACERAD: Ackommodering av flyktingar och asylsökande och rumslig produktion av gästfrihet och den andre

Formas (2019-00669), 2020-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Relaterade dataset

URI: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/oacceptabelt-att-hot-far-styra-stadsbyggandet/

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-26