IMS2022 Student Paper Competition
Artikel i övrig tidskrift, 2022

Författare

Gregor Lasser

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Payam Nayeri

Colorado School of Mines

Charles Dietlein

Institute for Telecommunication Sciences

IEEE Microwave Magazine

1527-3342 (ISSN)

Vol. 23 5 123-

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/MMM.2022.3148162

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-01