Legitimation crisis in contemporary technoscientific capitalism
Reviewartikel, 2022

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Nicholas Surber

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Journal of Cultural Economy

1753-0350 (ISSN) 1753-0369 (eISSN)

Vol. 15 3 373-379

Mistra Environmental Nanosafety fas II

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) (2013/48), 2019-04-01 -- 2023-03-31.

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Socialantropologi

Sociologi

Nanoteknik

DOI

10.1080/17530350.2022.2065331

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-17