Hydrodynamics and Flocculation in Stirred Square Tanks
Doktorsavhandling, 2005

Författare

Jesper Kilander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

91-7291-624-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2306

Mer information

Skapat

2017-10-07