Industrielle Praxis modellbasierter Entwicklung im Bereich eingebetteter Systeme
Paper i proceeding, 2015

Författare

Grischa Liebel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Nadja Marko

Matthias Tichy

Göteborgs universitet

Andrea Leitner

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Lecture Notes in Informatics (LNI), Proceedings - Series of the Gesellschaft fur Informatik (GI)

1617-5468 (ISSN)

Vol. P-239
9783885796336 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

9783885796336

Mer information

Senast uppdaterat

2024-07-12