A supply chain perspective of synchromodality to increase the sustainability of freight transportation
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Chuanwen Dong

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

4OR

1619-4500 (ISSN) 1614-2411 (eISSN)

Vol. 16 3 339-340

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1007/S10288-017-0367-X

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-01