Sharp estimates for the non-centered maximal operator associated to Gaussian and other radial measures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Peter Sjögren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Fernando Soria

Adv. Math.

Vol. 181 251-275

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08