Sharp estimates for the non-centered maximal operator associated to Gaussian and other radial measures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Peter Sjögren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Fernando Soria

Universidad Autonoma de Madrid (UAM)

Adv. Math.

Vol. 181 251-275

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-18