Convergence of Streamline Diffusion Methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Piotr Kowalczyk

Numerical Methods for Partial Differential Equations

Vol. 21 472-495

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07