Convergence of a hp Streamline Diffusion Scheme for Vlasov-Fokker-Planck system.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Alexandros Sopasakis

Mathematical Models and Methods in Applied Sciences

0218-2025 (ISSN)

Vol. 17 1159-1182

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07