Material Commons
Kapitel i bok, 2023

Författare

Daniel Norell

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Einar Rodhe

Konstfack

Rotterdam Ripresa - Future fragments for the neoliberal city, edited by Marius Grootveld, Amsterdam: Architectura & Natura

61-61
978-9-461-40073-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-06