Demonstration of Flexible mm-Wave Digital Beamforming Transmitter Using Sigma-Delta Radio-over-Fiber Link
Övrigt konferensbidrag, 2022

Författare

Husileng Bao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Filippo Ponzini

Ericsson AB

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

2022 52ND EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE (EUMC)

2325-0305 (ISSN)


978-2-8748-7069-9 (ISBN)

52nd European Microwave Conference (EuMC)
Milan, Italy,

MyWave - Efficient Millimetre-Wave Communications for mobile users

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/860023), 2019-10-01 -- 2023-09-30.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-29