Foreword
Kapitel i bok, 2019

Författare

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Twin-Control: A digital twin approach to improve machine tools lifecycle

v-vi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-14