SBUF 13670 - Sluttrapport: En ny generation förebyggande av arbetsolycksfall med maskininlärning - Sammanfattning
Rapport, 2022

Författare

May Shayboun

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Högskolan i Halmstad

Dimosthenis Kifokeris

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

En ny generation förebyggande åtgärder av arbetsolycksfall med maskininlärning

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13670), 2019-06-01 -- 2021-06-01.

Ämneskategorier

Byggproduktion

Utgivare

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-26