CFD-modellering av mindre biobränslepannor, etapp 2
Rapport, 2002

Författare

A. Lönnermark

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

10462-2 (ISSN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07