The pdf approach to turbulent polydispersed two-phase flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

J.-P. Minier

Eric Peirano

Institutionen för energiomvandling

Physics Reports

Vol. 352 1-214

Ämneskategorier

Maskinteknik