PERSPEKTIV PÅ FÖRNYBAR EL
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

El driver en ökande mängd mänskliga aktiviteter och har utvecklats till industrisamhällets livsnerv. Trots energieffektiviserande åtgärder kommer den globala efterfrågan på elkraft sannolikt att fortsätta att växa i årtionden framöver. I sig är el en ren och lättanvänd energibärare, men produktionen av elenergi från icke-förnybara
energikällor leder till klimatförändringar och miljöproblem och skapar inte sällan sociala och politiska dilemman. En radikal omställning till förnybar elkraft är därför önskvärd.
Omställningen till förnybar elenergi är dock inte problemfri. Det finns många frågor som kräver svar: Finns det tillräckligt med förnybar energi för att ersätta alla icke förnybara energikällor? Vilken miljöpåverkan har produktion och användning av nya typer av kraftverk? Hur balanseras tillgång och efterfrågan när solen inte lyser och vinden inte blåser? Vad krävs av beslutsfattare och investerare för att en storskalig expansion av den nya tekniken skall komma till stånd och hur genomförs förändring om etablerade maktstrukturer hotas av det nya som vill in?
Det saknas slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Men om vi studerar förnybar el från olika perspektiv kan vi berika bilden, döda myter, klargöra konflikter och fördjupa förståelsen.
Perspektiv på förnybar el är en levande e-bok med regelbundna uppdateringar. Du kanske också vill läsa böckerna "Perspektiv på eldrivna fordon" och "Perspektiv på förädling av bioråvara".

Redaktör

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Mikael Odenberger

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-88041-02-9

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-11