Perspektiv på eldrivna fordon
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Mänsklighetens historia är till dels en historia om längre transportvägar, större utbyte av varor och mer resande. Det moderna transportsystemet är helt beroende av olja – ett ändligt fossilt bränsle som bidrar till klimatförändringar och lokala
luftföroreningar. Begreppet “elektromobilitet” avser ett alternativt transportsystem som bygger på eldrivna fordon. Elektromobilitet uppfattas alltmer fördelaktigt eftersom det skulle kunna tillgodose vårt behov av rörlighet och samtidigt kringgå problem relaterade till både olja och biobränslen.
Övergången till ett eldrivet transportsystem är dock inte utan problem och en rad frågor kräver svar. Hur är det med elfordonens energieffektivitet och säkerhet? Hur miljövänliga är de? Kan brist på vissa metaller leda till en begränsning av antalet elfordon? I vilken utsträckning kommer körmönster att forma eller formas av nya typer av fordon? Är eldrift endast lämpligt för bilar och inte för tunga fordon eller är det tvärt om? Vilka nya affärsmodeller och statligt stöd behövs för att stimulera efterfrågan på elfordon?
Det saknas slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Däremot kan vi studera elektromobilitet från olika perspektiv för att skapa en mer mångfasetterad bild, döda myter, klargöra konflikter och fördjupa förståelsen.
Perspektiv på eldrivna fordon är en levande e-bok med regelbundna uppdateringar.
Du kanske också vill läsa böckerna "Perspektiv på förnybar el" och "Perspektiv på förädling av bioråvara".

Redaktör

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Pontus Wallgren

Design & Human Factors

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-88041-03-6

Utgivare

Chalmers

Mer information

Skapat

2023-07-11