Perspektiv på förädling av bioråvara
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Kol, olja och naturgas utgör en ändlig resurs som vid förbränning ger koldioxidutsläpp som i sin tur leder till klimatförändringar. En övergång från fossila råvaror till bioråvaror skulle möjliggöra en uthållig produktion och användning av kolbaserade material, kemikalier och bränslen. Men användning av mer bioråvara och införandet av nya förädlingsmetoder är inte utan risker och problem. Det finns många frågor som kräver svar. Vad ska vi använda våra begränsade bioresurser till? Konkurrerar produktion av biobränslen och biomaterial med matproduktion? Hur förädlas råvarorna bäst? Kan bioraffinaderier integreras i befintliga industrier och vilka politiska styrmedel krävs för att förverkliga framtidens bioraffinaderier?
Det saknas enkla och slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Däremot kan vi studera förädling av bioråvara från olika perspektiv. På så vis kan vi få värdefulla och kompletterande pusselbitar som var och en bidrar till en tydligare
helhetsbild.
Perspektiv på förädling av bioråvara är en levande e-bok med regelbundna uppdateringar. Du kanske också vill läsa böckerna "Perspektiv på förnybar el" och "Perspektiv på eldrivna fordon".

Redaktör

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Karin Pettersson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-91-88041-04-3

Utgivare

Chalmers

Mer information

Skapat

2023-07-11