Comparison of Transmitter Nonlinearity Impairments in externally modulated Sigma-Delta-over Fiber vs Analog Radio-over-Fiber links
Paper i proceeding, 2022

Sigma-Delta-over-Fiber and Analog-Radio-over-Fiber are compared in terms of non-linearity impairments in a transmitter with external optical modulation. The results show that Sigma-Delta-over-Fiber is more robust towards nonlinear characteristics in the modulator.

Författare

Frida Olofsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Lise Aabel

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)

W2A.29
978-1-55752-466-9 (ISBN)

2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)
San Diego, USA,

Digital massiv MIMO-över-fiber - en ny energieffektiv radioarkitetur för distribuerade trådlösa system

Vetenskapsrådet (VR) (2019-05174), 2020-01-01 -- 2023-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan fysik

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-31