Partikelemissioner från biobränsleeldade mindre fjärrvärmecentraler
Rapport, 2001

Författare

H. Persson

L. Johansson

C. Tullin

S. Österberg

M. Johansson

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

9-831 (ISSN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07