Fuel-N conversion in combustion of single wood particles
Kapitel i bok, 1998

Författare

C. Tullin

J. Andréasson

O. Ståhl

M. Hansson

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

G. Palchonok

Exposé över Förbränningsforskningen i Sverige

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13