New air-staging techniques for co-combustion in fluidized-bed combustors
Kapitel i bok, 2000

Författare

J. Werther

E.-U. Hartge

K. Lücke

M. Fehr

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Proc. VGB-Kongress Kraftwerke 200, VBG=Technische Vereinung der Grosskraftwerksbetrieber e.V

Vol. TB 234 D 10

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08