Process simulation of circulating fluidized beds with combustion/gasification of biomass
Rapport, 2001

Författare

W. Zhang

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik