Stads-delar. Förorter som stadsbyggnadsfråga
Licentiatavhandling, 2001

squares

public space

suburbs

urban design

neighbourhood units

space syntax

local centres


Författare

Anna-Johanna Klasander

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2001:7

Mer information

Skapat

2017-10-06