Health Care Platforms Need a Strategy Overhaul
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2024

Författare

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Joakim Björkdahl

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Essén

Handelshögskolan i Stockholm

Johan Frishammar

Luleå tekniska universitet

MIT Sloan Management Review

1532-9194 (ISSN)

Vol. 65 3 36-41

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2024-07-02