Blockchain-enabled CBIM for lifecycle data provenance
Övrigt konferensbidrag, 2023

Författare

Klaudia Jaskula

University College London (UCL)

Eleni Papadonikolaki

TU Delft

Dimitrios Rovas

University College London (UCL)

Srinath Perera

Western Sydney University

Dimosthenis Kifokeris

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Proceedings of the 2023 European Conference on Computing in Construction and the 40th International CIB W78 Conference


978-0-701702-73-1 (ISBN)

Proceedings of the European Conference on Computing in Construction
Heraklion, Greece,

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2024-06-09